Welkom

Welkom op de website van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland.

 

Logo G+ELAATSTE NIEUWS: 

FUSIE met Stichting Steun Gooisch Natuurrervaat is per 30 april 2021 van kracht.

Hoofdpunten:

  • De bestaande en nieuwe bijdragen van begunstigers blijven voor het doel van het Rijwielpadenfonds ingezet worden;
  • In de komende periode zullen een aantal (administratief/organisatorische) aanpassingen plaats vinden aan de website.


De stichting zet zich in voor een uniform en kwalitatief goed beheerd (toeristisch) rijwielpaden netwerk in het Gooi en in Eemland.

De stichting is de rechtsopvolger van de Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland, opgericht op 4 maart 1914.

De laatste informatie vindt u op pagina Nieuwsberichten.

De financiële gang van zaken én de besteding van het ‘rijwielpadenfonds’ vindt u op de pagina Verantwoording en Financiën. Wilt u weten wat het algemene beleid is of de samenstelling van het bestuur of algemene contact-informatie, ga dan naar pagina Bestuur en beleid. De historische ontwikkelingen kunt u terug vinden op de pagina Historie of de sub-pagina over 100 jaar rijwielpaden.

We doen graag een beroep op u om ‘eeuwig’ ons opgebouwde fietspaden-netwerk ook voor de toekomst in stand te kunnen houden. We zijn een gerespecteerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en over de fiscaal vriendelijke gevolgen van uw eventuele bijdrage nu of als (gedeeltelijke) nalatenschap later, kunt u hier lezen.

Logo St RPFUw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen; de hoofdlijnen van onze privacy verklaring zijn te vinden in het topmenu op onze website; hierin kunt u lezen wat we vastleggen en waarvoor. Indien u uitgeschreven wilt worden als begunstiger, dan kunt u dat bijvoorbeeld aangeven via het Contactformulier met vermelding van ‘Opzegging begunstiger’, zonder nadere reden. Tenslotte: als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ook gebruik maken van het contactformulier op onze pagina Contact.