Bestuursvergadering 24 april 2013

24-4-2013: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van de jaarrekening 2012, het aftreden van Milo Schoenmaker als secretaris en Migchel Dirksen als penningmeester. Als secretaris is benoemd Henk Uunk (bestaand bestuurslid); als nieuw bestuurslid en penningmeester treedt toe Johan Drost, directievoorzitter Rabobank Noord Gooiland. Het bestuur heeft het aantal bestuursleden vastgesteld op 3, het rooster van aftreden bijgewerkt, […]