Aanbieding voor (nieuwe) begunstigers

14-3-2015 De stichting biedt tegen kostprijs aan de bestaande begunstigers een poster en pen aan. De poster is verkrijgbaar voor € 20,00. Zie bijgaand foto van de originele affiche. De pen is verkrijgbaar voor € 2,75 en heeft inscriptie “Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland 1914-2014”. Genoemde prijzen zijn inclusief behandel- en verzendkosten; 1 exemplaar per […]Bestuursvergadering 4 maart 2015

4-3-2015: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van het bestuurs- en financieel verslag 2014, de begroting 2015, inclusief ongewijzigde jaarbijdrage en bijdrage voor het leven voor nieuwe begunstigers, en het rooster van aftreden. De heer Gast aanvaardt graag een volgende termijn; nieuwe einddatum wordt 1 juli 2019. Geconstateerd wordt dat vooralsnog geen ondersteuningsverzoek voor het jaar 2015 voor […]