Fusie van kracht per 30 april 2021

Op 30 november 2020 heeft het bestuur bekend gemaakt, dat een voornemen tot fusie is getekend door de bestuursleden van Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland en Stichting Steun Goois Natuurreservaat. Per 30 april 2021 is de fusie van kracht geworden. Wat betekent de fusie voor de begunstigers? Er is sprake van een juridische fusie, waarbij […]