4 maart 2014: 100 jaar

Foto-impressie naar aanleiding van de jubileumviering op 24 mei 2014.

Graag even geduld; het laden van de foto’s kan enige tijd in beslag nemen.

De Jubileumtoespraak 100 jaar Rijwielpaden in Gooi- en Eemland door de voorzitter op 24 mei 2014 vindt u ook op webpagina Historie.
Zie ook onderstaand de fotoreeks in dia-voorstelling van de feestelijke dag.

P1030208

foto 080

P1030235P1030247 P1030234 P1030223 - uitsnede P1030222 - uitsnede

LOGO G+E

Onderstaand is de fotorapportage van de jubileumviering op zaterdag 24 mei 2014.
Graag even geduld; het laden van de foto’s kan enige tijd in beslag nemen.

LOGO G+E

Media-bericht – 7 mei 2014

De Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland bestaat dit jaar 100 jaar.

De oprichting vond plaats op 4 maart en voor een viering zo vroeg in het jaar is bewust niet gekozen. Het 100-jarig bestaan wordt gevierd met een jubileum toertocht voor begunstigers en genodigden en aansluitende feestelijke bijeenkomst op zaterdagmiddag 24 mei, vanaf 13:30 uur (locatie worden verstrekt bij aanmelding). De toertocht wordt begeleid door gidsen van Fietsgilde ‘t Gooi.

Met zijn 100 jaar is de stichting, via rechtsopvolging, want naam en organisatievorm zijn wel eens gewijzigd, de oudste rijwielpadenorganisatie van Nederland. 100 Jaar is  een lange tijd en een opsomming van al wat er gebeurd is zal niet tot de verbeelding spreken. Het is goed vast te stellen dat met een beperkt budget in de loop der jaren ruim 110 kilometer fietspaden tot stand is gekomen door particulier initiatief.

Particulier initiatief toen en nu blijkt voor het voortbestaan van de rijwielpaden belangrijk, mede daar waar overheden korte en lange termijn ontwikkelingen verschillend inschatten. Want dat is misschien wel het meest aparte aan de paden in Gooi en Eemland: de paden zijn gelegen op grond van landgoedeigenaren, natuurinstellingen en 9 gemeenten, verdeeld over twee provincies. Door centraal beheer is bereikt dat een uniforme uitstraling en gemiddeld hoog niveau van gebruiksgemak bestaat. De paden, begonnen en bedoeld als toeristisch, hebben in hoge mate een nutsfunctie voor het nog steeds toenemende woon-werk fietsverkeer.
IMG_6575
Initiatieven zoals vroeger de vraag naar bewegwijzering (ANWB paddenstoelen), een scootmobiel route bij kasteel Groeneveld/landgoed Pijnenburg, de Natuurbrug Crailo en nu de Natuurbrug Laarderhoogt over de A1, operationeel vanaf begin 2015, dragen alleen maar bij aan het groeiende gebruik. Begunstigers zullen tijdens de toertocht exclusief ter plekke over de laatste voortgang bij de A1 worden geïnformeerd.
Nieuwe begunstigers (jaarbijdrage € 15,00) kunnen nog aan de viering mee doen door zich aan te melden via www.RijwielpadenGooienEemland.nl =Contact=.

LOGO G+E

4 maart 2014 – 100 jaar

Op 4 maart 1914 is de Rijwielpadenvereniging Gooi- en Eemland opgericht. Door de fusie met de Stichting Rijwielpadenfonds in 2012 is de stichting in de voetsporen getreden met een vergelijkbare doelstelling: een goed toeristisch rijwielpadenbestand in het Gooi en Eemland.

Op 24 mei 2014 viert de stichting het 100 jarig bestaan met begunstigers en genodigden, die hiervoor een uitnodiging (hebben) ontvangen.
Secretariaat

LOGO G+E