ANBI

De stichting is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI status biedt fiscale voordelen bij schenking voor de schenker en de ontvanger: (periodieke) schenkingen, legaten of erfstellingen worden niet belast bij de ontvanger. Voor periodieke schenkingen, die voldoen aan de fiscale voorwaarden, geldt voor particulieren geen drempelbedrag voor de aftrekbaarheid.

Begunstigers die een (periodieke) schenking overwegen kunnen contact opnemen met het secretariaat voor de administratieve afhandeling. U kunt ook de volgende documenten opvragen:
Periodieke giften (uitleg belastingdienst),
formulier Periodieke gift in geld: overeenkomst_ period_gift_in_geld_ib 0802z1fol
eventueel Betalingsvolmacht: betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_ib0822z2fol

Begunstigers die denken aan een legaat of erfenis, nu of in de toekomst, ten gunste van de stichting, kunnen contact opnemen met het secretariaat voor de administratieve afhandeling of rechtstreeks met een notaris. Graag voor de juiste tenaamstelling verwijzen naar deze web site.

De verplichtingen van een ANBI zijn onder meer

  • dat de ingelegde gelden van de begunstigers voornamelijk (90%) ten goede komen aan de doelstelling,
  • dat de stichting informatie beschikbaar heeft voor de begunstigers over de doelstelling, het bestuur, het beleid(splan) en verantwoording via een activiteitenverslag en financiële verantwoording,
  • verstrekken van informatie over fiscaal nummer en contactgegevens.

De stichting voldoet aan de wettelijke vereisten. Zie de pagina’s Bestuur en beleid  en Verantwoording en Financiën voor details.