Overzicht aanpassingen website 2016

3-8-2016: Melding (nieuwsbericht) dat eerder via een e-mail gemelde aankondiging van een voorgenomen begunstigersactiviteit in het najaar 2016 tot nader orde is uitgesteld. Het bestuur werkt aan een alternatief; indien dit lukt worden begunstigers separaat per e-mail of brief geïnformeerd. 2-8-2016: Aanpassen kleurenschema website (lichtere kleurzetting). 12-7-2016: Toevoegen van een “Ik ben geen robot”-identificatie [ReCAPTCHA] aan […]


Bestuursvergadering jan.+apr. 2016

11-4-2016: Bevestiging door bestuursleden van  (a) de vaststelling van de jaarcijfers 2015 en (b) van akkoord met de finale tekst van het bestuurs- en financieel verslag voor de website. Tevens (c) akkoord met het bestuurs- en uitgebreide financieel verslag voor distributie aan de leden. Begin april heeft overleg met het Goois Natuurreservaat (GNR) plaatsgevonden over […]


Overzicht aanpassingen website 2015

30-6-2015 Overzicht van bijdragen aan paden op pagina Verantwoording en Financiën bijgewerkt met de uitbetaalde gelden cfm toezeggingen voor de Natuurbrug Laarderhoogt. 14-3-2015 Aanbod poster en pen aan bestaande begunstigers en nieuwe begunstigers voor het leven; tevens gratis aanbod aan nieuwe gevers van een periodieke gift (minimum € 30,= gedurende 5 jaar). Zie voor extra […]


Aanbieding voor (nieuwe) begunstigers

14-3-2015 De stichting biedt tegen kostprijs aan de bestaande begunstigers een poster en pen aan. De poster is verkrijgbaar voor € 20,00. Zie bijgaand foto van de originele affiche. De pen is verkrijgbaar voor € 2,75 en heeft inscriptie “Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland 1914-2014”. Genoemde prijzen zijn inclusief behandel- en verzendkosten; 1 exemplaar per […]