4 maart 2014: 100 jaar rijwielpaden

Vandaag, is het 100 jaar geleden dat de Rijwielpadenvereniging Gooi- & Eemland werd opgericht. De stichting, in 1992 in het leven geroepen door de vereniging, is bij de fusie in 2012 de opvolgende organisatie geworden die de belangen van het toeristisch rijwielpadenstelsel in Gooi- en Eemland behartigt. Alle begunstigers en een aantal andere genodigden ontvangen vanaf […]


Bestuursvergadering 6 febr. 2014

6-2-2014: Bestuursvergadering met daarin de verdere bespreking van de viering van 100 jaar rijwielpaden, principebesluit tot steun aan herstel van een 4-tal paden met asfalt-delen, principebesluit tot steun voor aansluiting fietspad (begin 2015) aan zuidzijde van nieuwe natuurbrug en vaststelling nieuw model financieel verslag (bewoording in lijn met RJ650 Fondswervende instellingen, zonder richtlijn in alle […]


Bestuursvergadering 11 december 2013

11-12-2013: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van de voorlopige activiteiten en van de feestdatum van het 100-jarig bestaan op 24 mei 2014, het aanscherpen van het Liquiditeitsbeleid conform dat van de voormalige vereniging en bepalen van een ongewijzigde minimum bijdrage 2014 van € 15,00 voor begunstigers en € 150,00 (eenmalige bijdrage) voor nieuwe begunstigers voor […]


1 5 6 7