Begunstiger portaal

Fietskaart 1922

Welkom op het begunstigersportaal.


Op deze pagina zie je een kaart uit de beginjaren van de Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland; inmiddels 100 jaar oud.

Sinds die tijd is er veel veranderd:
De vereniging is gefuseerd met zijn eigen steunstichting in 2012 en daarna in 2021 gefuseerd met de Steunstichting Goois Natuurreservaat. Binnen die laatste stichting zijn de gelden vanuit de ‘rijwielpaden’ ingebracht in een ‘Rijwielpadenfonds’. Ook nieuwe begunstigingen, door abonnement, gift of erfstelling, indien herleidbaar (door gebruik van de referentie ‘rijwielpaden’) in de omschrijving, worden toegevoegd aan het Rijwielpadenfonds.

Doel blijft het in stand houden van het fietspaden-netwerk in het Gooi en omstreken.