Bestuursvergadering 24 april 2013

24-4-2013: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van de jaarrekening 2012, het aftreden van Milo Schoenmaker als secretaris en Migchel Dirksen als penningmeester. Als secretaris is benoemd Henk Uunk (bestaand bestuurslid); als nieuw bestuurslid en penningmeester treedt toe Johan Drost, directievoorzitter Rabobank Noord Gooiland. Het bestuur heeft het aantal bestuursleden vastgesteld op 3, het rooster van aftreden bijgewerkt, het liquiditeitsbeleid besproken en de minimum jaarbijdrage 2013 ongewijzigd bepaald op € 15,00 en de eenmalige bijdrage voor begunstigers voor het leven op € 150.00 (zie pagina ‘Bestuur en beleid’). Ook zal uit de begunstigers een tweetal leden voor de in te stellen kascommissie worden aangezocht.

Geef een antwoord