Bestuursvergadering 4 maart 2015

4-3-2015: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van het bestuurs- en financieel verslag 2014, de begroting 2015, inclusief ongewijzigde jaarbijdrage en bijdrage voor het leven voor nieuwe begunstigers, en het rooster van aftreden. De heer Gast aanvaardt graag een volgende termijn; nieuwe einddatum wordt 1 juli 2019. Geconstateerd wordt dat vooralsnog geen ondersteuningsverzoek voor het jaar 2015 voor paden is ontvangen. Het bestuur besluit de na het 100 jarig jubileum resterende posters en pennen aan de begunstigers aan te bieden tegen kostprijs.
Secretariaat

Comments are closed