Bestuursvergadering december 2017

Bestuursvergadering december 2017

Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland

Het bestuur heeft 21 december vergaderd. Naast de stand van zaken is nadrukkelijk stilgestaan bij het volgende:

De Stichting bestaat 24 december 2017 25 jaar. Het bestuur stelt daarom een bijdrage van € 25.000  -onder nadere voorwaarden-  ter beschikking voor de structurele verbetering van een tweetal bruggen, waaronder de zogenaamde de “G.S. van Voorst” brug over de bermsloot langs de Vuursche Steeg. Deze brug is vernoemd naar een voormalig lid van het hoofdbestuur en secretaris van de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland met de langste staat van dienst van alle voormalige bestuursleden. De Rijwielpadenvereniging is in 2012 opgegaan in de Stichting.

Besloten is verder de jaarcontributie 2018 ongewijzigd vast te stellen op € 15,00, evenals de éénmalige bijdrage voor het leven ( € 150,00).

Secretariaat

Comments are closed