Bestuursvergadering februari 2017

Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland

Bestuursvergadering februari 2017

Het bestuur heeft 15 februari een gesprek gehad met de directie van het Goois Natuurreservaat (GNR) over de plannen voor rijwielpaden in de komende jaren. Daarbij is onder meer het uitgevoerde onderhoud in 2016 aan de orde geweest. Zie een overzichtskaart van het onderhoud in apart nieuwsbericht Onderhoud 2016.

Aansluitend heeft het bestuur vergaderd over de stand van zaken. Er wordt nadrukkelijk naar gestreefd in 2017 te komen tot een begunstigers-activiteit. Verdere informatie volgt.

Besloten is de jaarcontributie 2017 ongewijzigd te laten op € 15,00, evenals de éénmalige bijdrage voor het leven ( € 150,00). De penningmeester heeft aangegeven nog een termijn te willen aanblijven. De publicatie van het jaarverslag wordt voorzien in april; indien dan al beschikbaar, zullen we ook informatie over de begunstigers-activiteit 2017 melden.

Secretariaat

Comments are closed