Bestuursvergadering jan.+apr. 2016

11-4-2016: Bevestiging door bestuursleden van  (a) de vaststelling van de jaarcijfers 2015 en (b) van akkoord met de finale tekst van het bestuurs- en financieel verslag voor de website. Tevens (c) akkoord met het bestuurs- en uitgebreide financieel verslag voor distributie aan de leden.

Begin april heeft overleg met het Goois Natuurreservaat (GNR) plaatsgevonden over mogelijke ondersteuningsverzoeken voor 2016 naar aanleiding van de constatering dat nog geen expliciet ondersteuningsverzoek voor het jaar 2016 was ontvangen. Het overleg heeft geleid tot de conclusie dat eerst organisatorisch het GNR in rustig water moet komen; op korte termijn  wordt daarom nog geen concreet verzoek verwacht.

11-1-2016: Bestuursvergadering met daarin de voorlopige vaststelling van het financieel overzicht 2015, de begroting 2016, inclusief ongewijzigde jaarbijdrage en bijdrage voor het leven voor nieuwe begunstigers, en het rooster van aftreden. De heer Uunk aanvaardt met plezier een volgende termijn; nieuwe einddatum wordt 1 juli 2020.

Secretariaat

Comments are closed