Fusie van kracht per 30 april 2021

Op 30 november 2020 heeft het bestuur bekend gemaakt, dat een voornemen tot fusie is getekend door de bestuursleden van Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland en Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

Per 30 april 2021 is de fusie van kracht geworden.


Wat betekent de fusie voor de begunstigers?

Er is sprake van een juridische fusie, waarbij Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland (Rijwielpadenfonds) onder algemene titel is opgegaan in de Stichting Steun Goois Natuurreservaat (Steunstichting).

De geregistreerde begunstigers per 30 april 2021 gaan mee in het fusietraject. Dit betekent, dat over enige tijd de administratieve gegevens van begunstigers van de Rijwielpadenstichting worden overgedragen aan de administratie van de Steunstichting GNR.

Begunstigers of voormalige leden met in hun testament een nalatenschap ten gunste van de (per 30 april 2021 voormalige) Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland, respectievelijk diens rechtsvoorganger, de  voormalige Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland, hoeven geen actie te ondernemen. Te zijner tijd wordt door notarissen opsporing gedaan naar de nu van toepassing zijnde rechtsopvolger, de Steunstichting, die de bijdragen ‘oormerkt’ ten behoeve van de rijwielpaden.

Er zijn heldere afspraken gemaakt over de besteding van de ingebrachte en in te brengen gelden vanuit het Rijwielpadenfonds. Deze gelden worden geoormerkt als gerelateerd aan de rijwielpaden. Denk bijvoorbeeld aan legaten en erfenissen aan de voormalige vereniging of aan het Rijwielpadenfonds. De gelden blijven administratief gescheiden als ‘Rijwielpadenfonds’.


Overgangsmaatregelen

Zowel deze website als ook het e-mailadres van de (voormalige) Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland blijven als referentie nog enige tijd beschikbaar,

U kunt dan ook de komende periode nog gewoon gebruik maken van het contactformulier. Eventuele wijzigingen zullen als bericht op deze website worden aangekondigd.

Daarnaast wordt de inhoud van de website in de komende periode aangepast aan de nieuwe situatie; bijvoorbeeld het overzicht van (ex)bestuursleden.


Informatie over de Steunstichting en ANBI-status

Evenals het Rijwielpadenfonds is ook de Steunstichting een ANBI-instelling met RSIN /fiscaal nummer 815556500. Meer informatie over de regels rondom een ANBI instelling vindt u hier.

Verificatie van de ANBI-status kunt u doen via : https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Voor informatie over de Stichting Steun Goois Natuurreservaat verwijzen we u naar :

https://gnr.nl/over-ons/stichting-steun. 

Comments are closed