Geen nieuwe begunstigers voor het leven

In de laatste bestuursvergadering is besloten de mogelijkheid tot het aangaan van een begunstiging voor het leven niet langer te geven. Aan het besluit liggen diverse redenen ten grondslag.

Voor bestaande begunstigers voor het leven wijzigt niets in de afspraken. Wel helpt een overstap naar een jaarlijkse bijdrage om de administratie te vereenvoudigen: gebruik het contact formulier op onze contactpagina.

Alle begunstigers wordt gewezen op de mogelijkheid van het vastleggen van een periodieke gift met mogelijkheid van fiscale aftrek, afhankelijk van de eigen fiscale situatie: zie pagina ANBI op onze website.

Comments are closed