Jaarverslag 2020 beschikbaar

Vanaf heden is het Jaarverslag 2020 beschikbaar.

Als alternatief, zie ook de pagina Verantwoording en financiën onder het kopje Jaarverslagen.

Ter herinnering:

Fusie
Eind november 2020 hebben we u via e-mail of post en ook op de website op de hoogte gebracht van het voornemen tot fusie van onze stichting met de Stichting Steun Goois Natuurreservaat (Steunstichting).

We hebben daarbij aangegeven, dat de gelden die in het verleden ontvangen zijn en ook in de toekomst binnen komen met het ‘oormerk’ “rijwielpaden”, bijvoorbeeld op de huidige rekening of met een duidelijke omschrijving als “rijwielpaden(fonds)”, ten goede blijven komen aan het fietspadennetwerk in Gooi en Eemland.
Graag vragen we u uw financiële steun voor het fietspadennetwerk voort te zetten.
We verwachten, dat de feitelijke fusie op redelijk korte termijn wordt geëffectueerd.

En verder:

Secretariaat

In de komende overgangsperiode zal de website en het e-mailadres nog enige tijd beschikbaar blijven. De bankrekening zal vanaf de fusiedatum formeel vallen onder de steunstichting, zij het met het bovenbeschreven ‘oormerk’.

Comments are closed