Bestuursvergadering 11 december 2013

11-12-2013: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van de voorlopige activiteiten en van de feestdatum van het 100-jarig bestaan op 24 mei 2014, het aanscherpen van het Liquiditeitsbeleid conform dat van de voormalige vereniging en bepalen van een ongewijzigde minimum bijdrage 2014 van € 15,00 voor begunstigers en € 150,00 (eenmalige bijdrage) voor nieuwe begunstigers voor […]Bestuursvergadering 24 april 2013

24-4-2013: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van de jaarrekening 2012, het aftreden van Milo Schoenmaker als secretaris en Migchel Dirksen als penningmeester. Als secretaris is benoemd Henk Uunk (bestaand bestuurslid); als nieuw bestuurslid en penningmeester treedt toe Johan Drost, directievoorzitter Rabobank Noord Gooiland. Het bestuur heeft het aantal bestuursleden vastgesteld op 3, het rooster van aftreden bijgewerkt, […]


Welkom

Dit is het startbericht van Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland. Hartelijk welkom op onze website, die vanaf begin augustus 2013 actief is. Via de pagina Contact kunt u ons bereiken voor persoonlijke zaken. U kunt ons ook bereiken via ons e-mail adres RPFonds.GenE@gmail.com. Secretariaat Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland


1 5 6 7