Overzicht aanpassingen website 2015

30-6-2015 Overzicht van bijdragen aan paden op pagina Verantwoording en Financiën bijgewerkt met de uitbetaalde gelden cfm toezeggingen voor de Natuurbrug Laarderhoogt.

14-3-2015 Aanbod poster en pen aan bestaande begunstigers en nieuwe begunstigers voor het leven; tevens gratis aanbod aan nieuwe gevers van een periodieke gift (minimum € 30,= gedurende 5 jaar). Zie voor extra informatie over periodieke giften en een formulier de webpagina ANBI.

14-3-2015 Publicatie jaarverslag 2014 op webpagina Verantwoording en Financiën; aanpassingen relevante webpagina’s. Plaatsing jubileumtoespraak en publicatie extra foto’s op webpagina “4 maart …“.

14-3-2015 Overzicht aanpassingen website 2015.

14-3-2015 Bestuursverslag 4-3-2015; aanpassingen relevante webpagina’s.

3-2-2015 Bijgewerkt subsidie overzicht; plaatsing jubileumtoespraak op webpagina Historie.

3-2-2015 Melding opening Natuurbrug Laarderhoogt.

Comments are closed