Overzicht aanpassingen website 2016

3-8-2016: Melding (nieuwsbericht) dat eerder via een e-mail gemelde aankondiging van een voorgenomen begunstigersactiviteit in het najaar 2016 tot nader orde is uitgesteld. Het bestuur werkt aan een alternatief; indien dit lukt worden begunstigers separaat per e-mail of brief geïnformeerd.

2-8-2016: Aanpassen kleurenschema website (lichtere kleurzetting).

12-7-2016: Toevoegen van een “Ik ben geen robot”-identificatie [ReCAPTCHA] aan het contactformulier ter vergroting van de veiligheid voor de gebruikers en de website zelf.

25-4-2016: Publicatie jaarverslag 2015 op webpagina Verantwoording en Financiën; aanpassingen relevante webpagina’s.

14-4-2016: Bestuursverslag jan. + april 2016; aanpassingen relevante webpagina’s.

Comments are closed