Aanbieding voor (nieuwe) begunstigers

14-3-2015 De stichting biedt tegen kostprijs aan de bestaande begunstigers een poster en pen aan. De poster is verkrijgbaar voor € 20,00. Zie bijgaand foto van de originele affiche. De pen is verkrijgbaar voor € 2,75 en heeft inscriptie “Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland 1914-2014”. Genoemde prijzen zijn inclusief behandel- en verzendkosten; 1 exemplaar per […]Bestuursvergadering 4 maart 2015

4-3-2015: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van het bestuurs- en financieel verslag 2014, de begroting 2015, inclusief ongewijzigde jaarbijdrage en bijdrage voor het leven voor nieuwe begunstigers, en het rooster van aftreden. De heer Gast aanvaardt graag een volgende termijn; nieuwe einddatum wordt 1 juli 2019. Geconstateerd wordt dat vooralsnog geen ondersteuningsverzoek voor het jaar 2015 voor […]


Natuurbrug Laarderhoogt

Vanaf zaterdag 7 februari 2015 is de Natuurbrug Laarderhoogt voor het publiek open. Voor genodigden vindt de vrijdag voorafgaand de officiële opening plaats, met onthulling van het informatiebord. De Stichting heeft met plezier de aanleg van het fietspad voor de aansluiting op de Natuurbrug bij de opgang vanaf de heide aan de Bussumse zijde voor […]