Persbericht heropening fietsbruggen

De Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland meldt, dat groot onderhoud aan een tweetal fietsbruggen is afgerond. Met een feestelijke heropening op 16 augustus worden de bruggen weer officieel in gebruik genomen.

De betreffende bruggen bevinden zich in het Utrechtse deel van het werkgebied en de restauratiewerkzaamheden zijn volledig gefinancierd door onze stichting. We hebben daarbij de expertise van het Goois Natuurreservaat (GNR) ingeschakeld, gebruik makend van de algemene afspraken[1] tussen onze stichting, het GNR en de Utrechtse gemeenten. Het GNR heeft ook de regie over de opdracht uitgevoerd.

De bruggen waren na ruim 10 jaar toe aan een grote opknapbeurt; de ene brug is nagenoeg geheel vervangen; de andere brug kan ook weer 10 jaar mee.

De belasting op het hele fietspadenstelsel neemt al jaren toe, door méér en zwaarder verkeer, méér gebruik ten behoeve van woon-werkverkeer en ook door de wijzigende klimatologische situatie, bijvoorbeeld  het uitspoelen van paden na stortbuien.


Doelstelling stichting
De doelstelling van de stichting is het beheren van een fonds, waaruit bijdragen worden verstrekt voor aanleg, beheer en onderhoud van toeristische fietspaden in Gooi en Eemland en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.


 Historie
De Stichting Rijwielpadenfonds is 25 jaar geleden opgericht als steunstichting voor de Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland, die in 1914 is opgericht.
In 2012 zijn de vereniging en stichting, als overblijvende partij, gefuseerd.
Sedert 2004 is er een nauwe samenwerking met het Goois Natuurreservaat (GNR), terwijl voordien de vereniging eigen personeel in dienst had voor beheer en onderhoud van ca. 110 km. toeristische fietspaden.
De stichting kent (betalende) begunstigers en geniet voorts van giften, legaten en erfenissen.


Aanmelden: aanmeldformulier heropening fietsbruggen


[1] Het GNR acteert in Noord-Holland zelfstandig, terwijl voor het Utrechtse deel sprake is van (coördinatie van) werkzaamheden, in opdracht van en betaald door de gemeenten Baarn en Soest.Comments are closed