Privacy verklaring Stichting Rijwielpadenfonds G+E -1-

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht als opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens voldeed al in grote mate aan de nieuw geformuleerde AVG, die tegelijkertijd onder de term GDPR (General Data Protection Rule) in heel Europa van kracht wordt.

Binnenkort treft u op de website de volledige privacy verklaring van onze stichting aan.

Comments are closed