Privacy verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht als opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens voldeed al in grote mate aan de nieuw geformuleerde AVG, die tegelijkertijd onder de term GDPR (General Data Protection Rule) in heel Europa van kracht is.

De hoofdlijnen van de privacy verklaring van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland staan hieronder.


Wij registreren de onderstaand gemelde gegevens van u. U kunt ten allen tijde een overzicht hiervan opvragen. Indien u bezwaar heeft tegen registratie, dan kunt u dat kenbaar maken middels een reactie via ons e-mail adres (rpfonds.gene@gmail.com) of via het contactformulier op onze website.

De volgende gegevens registreren we: om u op de hoogte te kunnen houden, registreren we uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mail adres. Ook de laatste betalingen en het (laatste) rekeningnummer waarvandaan betaald is, houden we in administratie. Uitgeschreven begunstigers staan alleen nog in de actieve administratie in het jaar van afmelden. Daarna worden alleen statistische gegevens (reden afmelding, (gemiddelde) bijdragen, etc.) vastgehouden.


Voor de goede orde melden we, dat we géén gebruik maken van cookies op onze website en uw gegevens niet aan derden verstrekken.