More from: bestuursvergadering


Bestuursvergadering december 2017

Bestuursvergadering december 2017 Het bestuur heeft 21 december vergaderd. Naast de stand van zaken is nadrukkelijk stilgestaan bij het volgende: De Stichting bestaat 24 december 2017 25 jaar. Het bestuur stelt daarom een bijdrage van € 25.000  -onder nadere voorwaarden-  ter beschikking voor de structurele verbetering van een tweetal bruggen, waaronder de zogenaamde de “G.S. […]


Bestuursvergadering februari 2017

Bestuursvergadering februari 2017 Het bestuur heeft 15 februari een gesprek gehad met de directie van het Goois Natuurreservaat (GNR) over de plannen voor rijwielpaden in de komende jaren. Daarbij is onder meer het uitgevoerde onderhoud in 2016 aan de orde geweest. Zie een overzichtskaart van het onderhoud in apart nieuwsbericht Onderhoud 2016. Aansluitend heeft het […]


Bestuursvergadering jan.+apr. 2016

11-4-2016: Bevestiging door bestuursleden van  (a) de vaststelling van de jaarcijfers 2015 en (b) van akkoord met de finale tekst van het bestuurs- en financieel verslag voor de website. Tevens (c) akkoord met het bestuurs- en uitgebreide financieel verslag voor distributie aan de leden. Begin april heeft overleg met het Goois Natuurreservaat (GNR) plaatsgevonden over […]


Bestuursvergadering 4 maart 2015

4-3-2015: Bestuursvergadering met daarin de vaststelling van het bestuurs- en financieel verslag 2014, de begroting 2015, inclusief ongewijzigde jaarbijdrage en bijdrage voor het leven voor nieuwe begunstigers, en het rooster van aftreden. De heer Gast aanvaardt graag een volgende termijn; nieuwe einddatum wordt 1 juli 2019. Geconstateerd wordt dat vooralsnog geen ondersteuningsverzoek voor het jaar 2015 voor […]