Verantwoording en Financiën

Op deze pagina Verantwoording en Financiën vindt verantwoording plaats van de uitgeoefende activiteiten alsmede de financiële verantwoording en wordt een overzicht gegeven van de aangegane verplichtingen en betaalde bijdragen aan vernieuwing van het rijwielpadenbestand.

Paden
Overzicht van bijdragen (toegezegd en/of betaald) aan paden:

Jaar Toegezegd (€) Betaald (€) Doel Pad
2017   25.000           0 Verbetering Wieksloterbrug en “G.S.vanVoorst” brug o.a. Vuursche Steeg
2015        500       500 Informatiepaneel bij natuurbrug (aanvulling) Natuurbrug Laarderhoogt
2014     1.000    1.000 Informatiepaneel bij natuurbrug Natuurbrug Laarderhoogt
2014   17.000  17.000 Aansluiting pad 14 aan natuurbrug Natuurbrug Laarderhoogt
2014   30.000  29.610
(eindbedrag)
Optimalisaties (incl verwijderen asfalt) Pad 33 bij groepsverblijf ‘t Laer, pad 36 bij scouting Orionlaan, pad 37 Laapersveld en pad 53 A. Schweitzerweg-spoorbaan.
2012   19.123 19.123 Ombouw asfaltpaden Kolhornseweg en Holleweg
2012   4.791 Eindafrekening Pad langs het LaarderWasmeer
2011   82.000 62.877 Nieuw pad Pad langs het LaarderWasmeer

 

2016
Jaarverslag 2016, bestaande uit het Bestuursverslag 2016 en het Financieel verslag 2016 treft u hier aan.
Het jaarverslag is in mei (voor Hemelvaart) naar de begunstigers gestuurd.
Tegelijk is een uitnodiging voor de begunstigersactiviteit 2017 uitgestuurd.

2015
Jaarverslag 2015, bestaande uit het Bestuursverslag 2015 en het Financieel verslag 2015 treft u hier aan.
Het bestuurs- en uitgebreid financieel verslag 2015 zijn eind april aan de begunstigers gestuurd.

2014
Jaarverslag 2014, bestaande uit het Bestuursverslag 2014  en het Financieel verslag 2014 treft u hier aan.
Het bestuurs- en uitgebreid financieel verslag 2014 zijn medio maart aan de begunstigers gestuurd.

2013
Bestuursverslag en financieel verslag 2013
De verslagen zijn begin maart aan de begunstigers gestuurd.
Hier treft u het Verslag bestuur 2013 en een Financieel verslag 2013 =beknopt= aan.

2012
Bestuursverslag, inclusief financiële verantwoording
De stichting is in 2012 gefuseerd met de Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland. De leden van de vereniging hebben allen de keuze gemaakt hun lidmaatschap te beëindigen (per 31 december 2011) en ca. 400 van deze leden hebben besloten hun betrokkenheid als begunstiger van de stichting voort te zetten (ingaande 1 januari 2012). De financiële verantwoording is opgenomen in het bestuursverslag.

Het verslag over 2012 is het eerste gepubliceerde bestuursverslag van de stichting nadat, formeel ingaande 1 januari 2012, begunstigers tot de stichting zijn toegetreden.
Het verslag is in mei 2013 aan alle begunstigers per post toegestuurd. Bijgaand treft u het verslag aan in pdf-formaat: Verslag bestuur 2012